การออกแบบแพคเกจสินค้า OTOP ให้เข้าสู่ตลาด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้นั้นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อปทั้งหลายรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั้นทุกสิ่งก็มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยกันทั้งนั้นโดยก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายๆคนตามชุมชนนั้นก็ได้เข้ามามีการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้าโอท๊อปในตลาดกันมากยิ่งขึ้น

ซึ่งแน่นอนในยุคนี้นั้นการออกแบบและการพัฒนาในตัวบรรจุภัณฑ์เองนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ดีและมีคุณภาพยิ่งเป็นสินค้าแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะต้องสามารถที่จะออกแบบเน้นความคิดสร้างสรรค์และสามารถที่จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าด้วย

ทั้งนี้ในการออกแบบและพัฒนาแพคเกจของสินค้าโอท๊อปนั้นเราก็จะต้องสามารถที่จะดึงความสนใจจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีนั้นมันก็ย่อมจะทำให้สินค้าของเราไม่ศูนย์เสียโอกาสในทางตลาดไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทุกรายนั้นก็จะต้องให้ความสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆให้ได้มากด้วยไม่เช่นนั้นมันอาจจะทำให้สินค้าโอท๊อปของเราไม่สามารถที่จะสร้างความโดดเด่นได้เลยควรที่จะต้องมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมทำให้สินค้าของเราดูดีและมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การออกแบบแพคเกจสินค้า OTOP ให้เข้าสู่ตลาด

ในการออกแบบและพัฒนาแพคเกจสินค้าโอท๊อปให้เข้าสู่ตลาดได้นั้น แน่นอนผู้ประกอบการก็จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลักต่างๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดหรือควรที่จะต้องเน้นการออกแบบที่มีความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนั้นก็ควรที่จะต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน มีตราสินค้า รายเอียดต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อที่จะได้ทำให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้

การออกแบบรูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั้นก็ควรที่จะต้องเน้นความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์และแตกต่างจากเจ้าอื่นด้วย เพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้สามารถสร้างความจดจำและดึงดูดจากผู้ที่สนใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์โอท๊อปนั้น เราก็จะต้องมุ่งเน้นให้บรรจุภัณฑ์ของเราออกมาดูดีและมีคุณภาพให้ได้มากที่สุด จะต้องมีการวางแผนในการออกแบบและพัฒนาในตัวบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องมีหลักการดังต่อไปนี้

7 การวางแผนในการออกแบบและพัฒนาในตัวบรรจุภัณฑ์

1.ทำไม? ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย ซึ่งเราก็จะต้องบอกเหตุผลหรือสาเหตุก็ได้ว่า”ทำไม”ถึงจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนารูปแบบของแพคเกจนั้นๆ

2.ใคร? ผู้ประกอบการนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่าในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ นั้น ก็จะต้องเป็นสินค้าโอท๊อปที่มาจากภูมปัญญาท้องถิ่น เมื่อสินค้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วนั้น ก็จะต้องให้ผู้ประกอบการทุกรายนั้นเข้ามาแข่งขันในท้องตลาดกันมากยิ่งขึ้น

โดยหลักๆแล้วนั้นก็จะต้องมุ่งเน้นและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ด้วยนอกจากนี้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็อย่างลืมที่จะต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยเพื่อที่จะได้ส่งเสริมและผลักดันให้สินค้าโอท๊อปนั้นสามารถที่จะดูดีและมีคุณค่าได้มากยิ่งขึ้น

3.ที่ไหน? โดยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท๊อปนั้นเราก็จะต้องรู้ด้วยเราจำไปจำหน่ายสินค้าโอท๊อปที่ไหน เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละที่นั้นเราก็จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาให้ดีเพื่อให้เกิดความเหมาสมได้มากที่สุด เพราะกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีความคิดและการเลือกซื้อที่มีความแตกต่างกันออกไป

4.อะไร? ผู้ที่ทำการออกแบบหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอท๊อปนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่าในตอนนี้เรากำลังออกแบบหรือพัฒนาสินค้าอะไรอยู่เพื่อให้บรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถที่จะตอบโจทย์และมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด

5.เมื่อไร? การออกแบบและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆนั้นเราก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วยว่าบรรจุภัณฑ์ที่เรากำลังออกแบบอยู่นั้นตรงกับช่วงเวลาอะไร เทศกาลไหน เช่น เทศกาลลอยกระทงก็อาจจะออบบให้บรรจุภัณฑ์มีลวดลายรำวงก็ได้เหมือนกัน

6.อย่างไร? ในการออกแบบหรือพัฒนาสินค้าโอท๊อปนั้นเราก็จะต้องออกแบบให้มันตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และจะต้องดูด้วยว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบมานั้นมันสามารถที่จะเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่

7.เท่าไร? ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละครั้งนั้นเราก็จะต้องรู้และบริหารต้นทุนการผลิตให้ดีด้วย ว่าในการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท๊อปอยู่นี้นั้นมีจำนวนเงินเท่าไร เพื่อที่เราจะได้สามารถนำมาคิดต้นทุนและตั้งราคาขายได้ตามท้องตลาดนั่นเอง

สรุป

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสินค้าโอท๊อปอะไรก็ตามแต่ ก็อยากจะให้ผู้คนทั่วไปนั้นสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าโอท๊อปให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ สามารถที่จะตอบโจทย์กับผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

สินค้าโอท๊อปในทุกวันนี้นั้น ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและที่สำคัญมากที่สุดนั้นสินค้าโอท๊อปก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ใครหลายๆ คนรวมทั้งคนต่างชาตินั้นก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากเช่นกัน