9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์

ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ จะต้องออกแบบให้สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการได้ ต้องมีไอเดียที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ 9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์

ถุงกระดาษรีไซเคิลลดโลกร้อน

ถุงกระดาษรีไซเคิลลดโลกร้อน เป็นถุงกระดาษที่มีลักษณะเป็นถุงสีน้ำตาล ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วนใหญ่จะเลือกใช้ เป็นที่นิยมในหมู่กลุ่มนักช้อปปิ้ง

ทำอย่างไรให้ถุงกระดาษของเราดูน่าสนใจ

สิ่งช่วยทำให้ถุงกระดาษของเราดูดีและมีความน่าสนใจในการออกแบบถุงกระดาษให้ตอบโจทย์ได้นั้น ทำอย่างไรให้ถุงกระดาษ…

ถุงกระดาษในรูปแบบที่เราต้องการ

การเลือกใช้ถุงกระดาษจะช่วยเป็นกระบอกเสียงทำให้ผู้คนต่างๆ รู้จักแบรนด์สินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น เราออกแบบ ถุงกระดาษในรูปแบบที่เราต้องการ ให้ตอบโจทย์ได้

1 2