9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์

ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะจำหน่ายหรือขายสินค้าอะไรก็ตามแต่ ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องมีการออกแบบให้มันสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้ด้วย ซึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เราจะต้องมีไอเดียที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของเรามันดูดีและสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการได้ เพราะถ้าบรรจุภัณฑ์ของเรามันไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนั้น มันก็อาจจะทำให้ดูไม่ดีและไม่มีความน่าเชื่อถือ และมันอาจจะทำให้สินค้าของเราไม่มีความโดดเด่นได้

ไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์01

  1. จะต้องมีไอเดียสร้างสรรค์

สามารถที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อไมให้สินค้าของเรานั้นเกิดความเสียหาย

  1. จะต้องออกแบบให้มันตอบโจทย์กับขนาดของสินค้า

ต้องมีความเหมาะสม สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์02

  1. ต้องนึกถึงเวลาที่เราขนส่งสินค้า

เราจะต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในด้านการจัดส่งได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะถึงมือผู้บริโภคได้อย่างดีมาก

  1. ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถที่จะย่อยสลายได้เป็นอย่างดี

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์03

  1. มีการใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่

เพื่อที่จะได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์และมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร

  1. เลือกใช้สีที่มันสวยงามและก็จะต้องเป็นสีที่เหมาะสม สุภาพ

ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

  1. องค์ประกอบต่างๆ

จะต้องสามารถมิกซ์กันเข้ากันได้เป็นอย่างดี จะต้องไม่ใส่ลูกเล่นอะไรที่เยอะเวอร์จนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ดูรกได้

9 ไอเดียในการออกแบบ packaging ที่ตอบโจทย์04

  1. มีการเลือกฟอนต์สำหรับการออกแบบ

ให้น่าสนใจและจะต้องเข้ากับบรรจุภัณฑ์ของเราด้วย จะต้องเลือกให้มันสามารถที่จะอ่านได้ง่าย และเข้าใจงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมากอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกๆ แบรนด์สินค้าก็จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกันเป็นพิเศษเพราะฉลากสินค้าต่างๆ มันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าของเราได้